català | castellano | english | français | русский

Visites: (+34) 972 50 60 94
Consorci: (+34) 972 51 45 85

Baluard de Santa Tecla

El baluard és un reducte fortificat que es projecta cap a l'exterior del cos principal d'una fortalesa, situat generalment en els cantons dels murs (anomenats murs de cortina), com punt fort de la defensa contra l'assalt de tropes enemigues. Té la forma generalment triangular o pentagonal i es compon de les cares o flancs i la línia de gola per la qual s'entra al baluard. El disseny del baluard i el fet que sobresurti del cos de la fortalesa permet de cobrir els altres baluard i els murs de cortina amb foc creuat.

El de Santa Tecla també conegut com a plataforma, és el menor de tots. Per la pròpia naturalesa del terreny, i el fet de cobrir el front ben defensat, va determinar que les seves dimensions fossin més reduïdes. També aquesta situació, que podríem anomenar de retaguardia, va donar lloc al fet que gairebé la meitat del seu espai fos ocupat per un polvorí. S'hi s'emmagatzemava tot el necessari per al funcionament de les diferents peces d'artilleria: espoletes, esquers, diversos tipus de metxa, etc. També es procedia a la càrrega dels projectils explosius. Aquesta obra té un tall en la seva gola amb un mur parapetat i fossat amb dos assortides al principal, una a cada un dels flancs i una porta d'accés a les cavallerisses al centre de la gola.

A principis de la dècada de 1930 aquest antic polvorí, ja en desús, va ser reutilitzat com a cantina per a la tropa: l'anomenat Hogar del Soldado. Per a això es va condicionar el seu interior i es va traçar també un pintoresc jardinet, molt al gust de l'època. De la mateixa tan sols ens queda un banc d'obra de disseny naturalista, imitant brancatges, i un deliciós arrambador de rajola, d'inspiració hispà àrab. Aquest últim detall ens trasllada immediatament als ambients colonials del nord d'Àfrica i ens dóna una imatge de la influència que per a molts militars de l'època va exercir l'estada a l'Protectorat del Marroc.

<<  Pag 1/2  >>