català | castellano | english | français | русский

Visites: (+34) 972 50 60 94
Consorci: (+34) 972 51 45 85

Pou

Existeixen en el fossat unes cisternes destinades a alimentar els abeuradors per a les cavalleries , però la canalització per omplir- mitjançant les aigües de l'aqüeducte no es va arribar a realitzar. Per tant , si les cisternes recollir aigües en alguna ocasió , aquestes van ser les pluvials preses des del propi fossat i , per tant , de dubtoses potabilitat i neteja . Els cavalls són animals delicats i aquest va poder ser el motiu de la pintoresca escena que recull una de les fotografies : les cavalleries de la Fortalesa abeurant al costat d'un pou del Pati d'Armes. .
Una petita canonada uneix el fons de la cisterna amb el del pou i per ella discorre l'aigua fins omplir-lo. Situades sota els cascos dels cavalls , podríem veure unes gruixudes lloses les quals cobreixen l'entrada d'un segon pou , en aquest cas sec i paral·lel a l'anterior . Si baixéssim fins el seu fons , trobaríem una arqueta de pedra que conté una aixeta de llautó . Aquest és la clau de pas que controla l'ompliment del pou . Un cop tancada , la cisterna queda aïllada de qualsevol contaminació o sabotatge que pogués produir-se en el pou.