català | castellano | english | français | русский

Visites: (+34) 972 50 60 94
Consorci: (+34) 972 51 45 85

Polvorí

A la fortalesa es van construir dues polvorins tots dos a la part que dóna a l'Est, per ser aquesta la que tenia menor possibilitat de ser atacada.

Un es va construir al baluard de Sant Narcís que va ser destruït en la voladura de 1939.

L'altre es va construir al Baluard de Sant Jaume, aquest va quedar situat a l'interior de les dependències del penal. En un primer moment es va pensar utilitzar-lo com infermeria. Posteriorment es va rebutjar la idea i va ser transformat en capella amb l'aspecte que avui encara es conserva.